YAPI PERFORMANS ANALİZİ NEDİR?

Mevcut yapıların, deprem anında göstereceği dayanımı tespit etmek amacıyla yapılan analizdir. Yapıların performans analizini yapmak için yapılan tespit yöntemleri şunlardır;

1- HASARSIZ TESPİTLER

1.1-  DONATI TARAMA YÖNTEMİ

2.5 – 3cm derinliğe kadar donatı konumunu ve çapını belirlemede kullanılır. ± 2mm kadar hata payı vardır.

1.2-  SCHMİDT ÇEKİCİ  

Betonarme yüzeylere çekiçleme olarak uygulanır. Beton yüzeyinin sıvadan arındırılmış ve düz olması gerekir. Geri tepme değerine göre beton dayanımı grafikten okunur.

2- TAHRİBATLI TESPİTLER

2.1-  BETONDAN KAROT ALINMASI

Laboratuvarda incelenecek ölçüde taşıyıcı elemanlardan parça alınmasıdır. Taşıyıcı elemanların uygun noktasından alındığında ve genleşen betonla doldurulduğunda yapı için bir performans kaybına neden olmaz.

2.2-  TAŞIYICI ELEMAN BETON ÖRTÜSÜ KALDIRILMASI (SIYIRMA)

Eleman donatıların somut olarak aralıklarının ve çaplarının ölçülmesi için gereklidir. Donatı korozyon oranı da belirlenir.

2.3-  DONATIDAN NUMUNE ALINMASI  

Donatının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi için donatıdan numune alınmak zorunda kalınabilir. Ya da sıyırma yapılan elemanlardan gözle muayene edilir. Hangi yöntemle olacağı bilgi düzeyi katsayısı ile belirlenecektir.

2.4- ZEMİN ETÜDÜ VE TEMEL MUAYENE ÇUKURU AÇILMASI

Yapının oturduğu zemin hakkında bilgi almak için zemin etüdü yapılır. Temel cinsinin ve boyutlarının belirlenmesi için yapı içinden veya dışından temel muayene çukuru açılır.


MEVCUT YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yapı performans analizi sonrası riskli çıkan yapılarda, depremden kaynaklanan bir hasar oluşması durumunda veya herhangi bir hasar bulunmayan yapıların depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi için yapılarda güçlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler;

1.1-  BETONARME YÖNTEMİ İLE GÜÇLENDİRME

Betonarme ile güçlendirme yöntemi maliyet bakımından daha uygun olması ve bazı alanlarda daha sağlıklı olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak bu teknik kullanılacaksa, kullanılan betonun kalitesine ciddi manada önem verilmelidir. Aksi halde yapılacak işlem güçlendirme yerine, bina için ekstra bir yüke neden olabilmektedir. Güçlendirme işlemi yapıldığı esnada binanın boşaltılması gerekmektedir.

1.2-  ÇELİK YÖNTEMİ İLE GÜÇLENDİRME

Çelik Güçlendirme; yapının tümüne ya da sadece bazı taşıyıcı sistem elemanlarına uygulanan bir yöntemdir. Depremden kaynaklanan bir hasardan dolayı güvenliğin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceği gibi, herhangi bir hasar bulunmadığı halde binayı depreme karşı daha güvenli hale getirmek için de bina çelik güçlendirme işlemleri uygulanabilmektedir. Güçlendirme işlemi yapıldığı esnada binanın boşaltılması gerekmektedir.

1.3-  KARBON ELYAF YÖNTEMİ İLE GÜÇLENDİRME

Karbon elyaf, kolonlara kağıt gibi çepeçevre sarılarak uygulanır. Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 kat daha hafif olmasına rağmen gerilmeye karşı çelikten 3 kat daha dayanıklıdır. Karbon fiber güçlendirmelerinin en önemli avantajları kısa sürede uygulanabilir olması ve özellikle beton ve çelik tekniğine göre bina sakinlerinin rutin yaşamlarına devam etmelerine engel olmamasıdır.