Este Mühendislik, kuvars kırma eleme tesisi, kültür mantarı tesisleri, depo ve hangarlar, makine taşıyıcı sistemleri, balık yem ve normal yem imalathaneleri, silolar, sağmal hayvan ve besi hayvancılığı tesislerini proje ve yapımlarını gerçekleştirerek ciddi bir deneyim elde etmiş ve bu deneyimi yeni işlerde ekonomiye dönüştürmektedir. Hedef ekonomik ve işlevsel yapılar üretmek, ulusal ve uluslararası işlerde yer almaktır. Bunun için birikim ve altyapı vardır. Çalışarak ve üreterek daha iyi hedeflere ulaşılacaktır. Este, mühendislik etik kurallarına uyumayı ve bu kurallara göre yapı üretmeyi kendine ilke edinmiştir..